Iğdır Yatırım Olanakları
- A + A

Bu çalışmamızda Ardahan Sosyo-Ekonomik durumu ve uygun yatrım alanlarına dair bilgiler ve araştırma verileri sunulmuştur.

 

Kalkınma sürecinde her ülkede gelişmenin tüm bölgelerde aynı anda başlayamaması,öne çıkan yatırım alanları ve sektörlerin gelişim merkezlerinde yoğunlaşması günümüzdeki bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortaya çıkaran en temel sebeptir. Bölgeler arası gelişmişlik farkları ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ortadan kalkması için geri kalmış bölgelerde gelir seviyesinin artırılması, ekonomik faaliyet çeşitliliğinin sağlanması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bölgedeki potansiyelleri harekete geçirecek girişimlerin desteklenmesi, işbirliğine dayalı rekabetin geliştirilmesi ile kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

Söz konusu gerekliliklerin sağlanması öncelikle her bölgenin karakteristiğinin ortaya konmasına ve bölgesel gelişme farklarını azaltacak olan rekabetçi sektörlerin belirlenmesine bağlıdır. Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik kalkınma yöntem ve yaklaşımları ağırlık kazanmış, yerel ekonomik sorunların çözümüne yönelik birçok oluşum uygulamaya konmuştur. Bu oluşumlardan biri olarak kurulan ve Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı, kalkınmada yatırımların rolü ve öneminden hareketle bölge illerinde öne çıkabilecek potansiyel yatırım alanları ve bölgenin sosyo-ekonomik bir analizinin ortaya konmasını sağlamıştır.

Çalışmada ilk olarak ilin sosyo ekonomik durumuna ilişkin gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde geniş bir literatür araştırması sonucunda coğrafi durum, nüfus ve demografi, teknik ve sosyal altyapı, doğal kaynaklar, sanayi, ticaret, bankacılık, dış ticaret ve lojistik, turizm alanları mevcut durum analizi ile ele alınmıştır.

Bununla birlikte ilde gerçekleştirilen kamu yatırımlarına, yeni teşvik sistemine ve ilde yer alan destek kuruluşlarına yer verilmiştir. İlin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri aktarılmıştır. Uygun yatırım alanları kuruluş yeri faktörlerine göre değerlendirilerek analiz edilmiş, talep-pazar-kaynak, yatırım boyutları, karlılık ve risk derecesi bakımından sorunlu bulunmadığı düşünülen ve potansiyel yatırım alanlarına ilişkin yatırımcılara bilgiler sunulmuştur.