- A + A
Haber Galerisi
2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SONUÇ DUYURUSU
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulan Küçük Ölçekli Altyapı Programı-04 başlıklı mali destek programı için başvurular 15 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir.
31.07.2019 10:40:14

2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Programı-04 için 117 adet proje Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak  ön inceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 66. Olağan Yönetim Kurulu toplantısında, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 kapsamında 30 adet asil, 35 adet projenin de yedek listede yer almasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi kurumlara ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

                                                                                             Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                                       Oktay GÜVEN

   Genel Sekreter V.