- A + A
Haber Galerisi
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve Teknik Destek Programı İlanı
10.09.2019 11:39:58

TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Programı kapsamında 04 Eylül 2019 tarihi itibariyle proje kabulüne başladı.
2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Programı kapsamında Ajansımız, faaliyet bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplamda 500 bin TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacak.

Fizibilite Desteği (FD) Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşların, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşların, ihtisas bölgelerinin, sivil toplum kuruluşları ile kooperatifler ve üst kuruluşların, birliklerin; program önceliklerini kapsayan konularda yapacakları fizibilite çalışmalarına 30 bin TL ile 150 bin TL arasında azami %100’e varan oranlarda hibe desteği verecek.

Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 15 Kasım 2019, Cuma, Saat 18:00’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç 22 Kasım 2019, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz. 

Başvuru Formu ve Ekler