- A + A
Haber Galerisi
SERKA Desteğiyle Ardahan Kafkas Arısı Konağı Fizibilite Projesi Hazırlanıyor
Ardahan İlinin arı yetiştiriciliği faaliyet alanında cazibe merkezine dönüşmesi amacıyla yapılması planlanan Kafkas Arı Konağı’nın fizibilite çalışmaları için Ajansımız ile Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü arasında destek sözleşmesi imzalandı.
08.02.2019 15:06:33

Genel Sekreterimiz Oktay GÜVEN ve Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan AYDIN arasında imzalanan sözleşme neticesinde Kafkas Arı Konağı fizibilite çalışmaları yapılacak; projenin tamamlanması ile Kafkas Arısı ve Ardahan Çiçek Balı yöresel değerlerinin tanıtımı, ilde turizm sektörünün geliştirilmesi ve arıcılık sektörünün sosyal-eğitim altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Ardahan İli çiçekli bitki florası açısından oldukça zengin olup yaklaşık 300 adeti ballı olmak üzere 1600 civarındaki tür bitki ve 25 kadar endemik bitki türünü bünyesinde barındırması, Dünyada yetiştirilmekte olan dört önemli arı ırkından birisi olan ve bal arısı ırkları içerisinde gerek performans ve gerekse morfolojik özellikleri bakımından çok üstün vasıfları taşıyan Kafkas Arı Irkının gen merkezi olması ile Türkiye de arıcılığa uygunluk bakımından oldukça üstün bir konuma sahiptir.

Ajansımızın da destekleriyle 01/06/2017 tarihinde yıllardır süren çalışmalar neticesinde Ardahan Çiçek Balı, coğrafi işaret tescilini almış; bu coğrafi işaret tesciliyle birlikte İlin arıcılık faaliyetlerinin önemi bir kat daha artarak büyük bir önem kazanmıştır. Yapılacak proje ile Ardahan Çiçek Balı aracılığıyla ilin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, ilin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi adına önemli bir adım atılmış olacaktır.