- A + A
Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi

PGPSYB, genel çerçevesi ASGPB tarafından hazırlanan mali ve teknik destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PGPSYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından destek almaya hak kazanan projelerin / faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. PGPSYB'nin görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek, Destek programları kapsamında kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

2. Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,

3. Teklif çağrısı ilanına ilişkin tanıtım materyallerini hazırlamak (broşür, afiş, gazete ilanı  vb.)

4. Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak,

5. Proje desteği potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirmek,

6. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında "Sıkça Sorulan Sorular (SSS)" bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,

7. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,

8. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,

9. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,

10. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,

11. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,

12. Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan "hibe almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini" kamuoyuna ilan etmek,

13. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

14. Hibe almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

15. Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,

16. Hibe almaya hak kazanan projelerin belgelerini İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne devretmek.