- A + A
Haber Galerisi
KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞALGAZ DAĞITIM ALTYAPI YAPIM İŞİ İKİNCİ ETAP KAPSAMINDA ZEYİLNAME İLANIDIR.
10.12.2018 09:46:00
Genel İdari Şartnamenin 4’ncü Maddesinin 4’ncü bendi olarak,
4- İhaleye katılacak firmalar Proje ve Yapım Faaliyet Konularında İnşaat, Mekanik ve Elektrik/Elektronik kategorilerini kapsayan EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikasına sahip olmalıdır. hükmü eklenmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur.