Doğubayazıt Yöresel Ürünler Çarşısı
- A + A

 

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı:

Doğubayazıt Yöresel Ürünler Çarşısı

Uygulama Alanı: Doğubayazıt/AĞRI

Proje Amacı:

Doğubayazıt ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlere yöresel ürünlerin satılabileceği alanlar oluşturmak

Projenin Hedefleri:

  1. İlde/ilçede sosyo-kültürel hayatı canlandırmak

  1. İlin ve ilçenin ulusal/uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak

  1. Bölgede yöresel ürünlerin katma değer yaratacak şekilde üretilmesi, pazarlanması, satılması ve tanıtılmasını sağlamak

Doğubayazıt ilçesi turistik olarak bölgenin önde gelen destinasyon merkezleri arasında yer almaktadır. Yerli ve yabancı turist verileri ilçenin önemli bir potansiyel teşkil ettiğini de göstermektedir. İlçede yöresel ürünlerin sergileneceği alanların olmaması gelen turistlerin ekonomik faaliyetlere katkıda bulunmasının önünde engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla ilçeye yapılacak olan çarşı ile ilçede, TRA2 Bölgesi illeri (Ağrı Balı, Ağrı Çeçil Peyniri, Sarıkamış obsidyen taşı, Damal bebeği, Kağızman elması vb.) ve civar illerinin yöresel ürünlerinin teşhir ve satışına imkân sağlanacaktır.

  1. Proje uygulama alanı olan İshak Paşa Sarayı yolu üzerinde gerekli altyapı çalışmalarının yapılması

  1. Bölge mimarisine uygun çarşının inşa edilmesi

  1. Çarşı çevresinde aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının yapılması

  1. Çarşıda yer alan işletmelerin özel sektöre kiralanması

Proje süresi: 1 yıl

Yaklaşık Bütçe: 2. 500.000 TL

Performans Göstergeleri:

1.Yıllık ziyaretçi sayısı

2. Yıllık satılan ürün sayısı

3. Elde edilen gelir miktarı

Açıklamalar

Projenin yürütülmesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önemli rol oynayacaktır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız