Biyogaz Üretim Tesisi
- A + A

S.

No

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

13

Projenin Adı: Biyogaz Üretim Tesisi

Uygulama Alanı: Ardahan / Göle veya Merkez

Projenin Amacı: Ardahan ilinde yürütülen temel ekonomik faaliyet büyükbaş hayvancılıktır. İlde 15 bin adet aktif büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. Kurulacak biyogaz üretim tesisi ile hayvansal bir çıktı olan gübrenin değerlendirilerek ekonomik bir değer üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Hedefi:

 1. Hayvansal atıkları değerlendirmek,
 2. Köylerdeki çevre kirliliğinin önüne geçmek,
 3. Köylerdeki ve işletmelerdeki gübre atık sistemini yöneterek insan sağlığını korumak,
 4. Boşa giden bir ekonomik değeri işlemek suretiyle hayvancılığın değerini artırmak,
 5. İlde istihdama, yatırıma ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlamak,
 1. Ardahan ilinde 350 bin büyükbaş ve 70 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunması ve bu varlığın yaklaşık 15 bin işletmede yönetilmesi,
 2. İşletmelerin %98’i geleneksel işletmeler olup gübre çukuru bulunmaması, hayvansal atıkları çevreye rastgele depolaması,
 3. Çevreye depolanan bu gübrenin insan ve hayvan sağlığına zarar vermesi, çevreyi kirletmesi,
 4. Ekonomik bir değer olan hayvan gübresinden yeterince yararlanılmaması, işletmelerin büyük bir kısmının bu değeri tezek olarak kullanıp insan sağlığına zarar vermesi ve çevreyi kirletmesi,
 5. Bölge girişimcilerine vizyon kazandıracak örnek işletmelerin eksikliği,
 1. Proje yürütücüsü olacak bir anonim şirketin kurulması,
 2. Biyogaz üretim tesisinin inşa edilmesi,
 3. Tesis için gerekli makine ve ekipmanların satın alınması,
 4. İdari bina ve diğer yardımcı yapıların inşa edilmesi,
 5. Taşıyıcı araçların alınması
 6. Personelin istihdam edilmesi,

Proje Süresi:18 ay

Yaklaşık Bütçe: 15.000.000 TL

Performans Göstergeleri:

 1. Kurulan tesis sayısı,
 2. Yıllık işlenen gübre miktarı,
 3. Üretilen biyogaz miktarı,
 4. İstihdam edilen kişi sayısı,
 5. Kurulan tesisin yıllık gelir tutarı,
 6. Hayvansal atık kaynaklı çevre kirliliğinde azalma miktarı,

Açıklamalar

Ardahan’da bulunan hayvancılık işletmelerin %90’ı gübreyi işlememektedir. Tarımsal üretim için gübre olarak kullananların sayısı ise sınırlıdır. İl ve ilçe merkezlerinde olan Hayvancılık işletmelerin atıkları kanalizasyon sistemine verilmekte, köylerde bulunan işletmelerin bir kısmı atıklarını köylerine yakın dere ve çaylara atarak çevre kirliliğine neden olmaktadır. Böylece hem çevreye zarar verilmekte hem de ekonomik değer olan bir üründen faydalanılmamaktadır. Bütçe büyüklüğü kurulacak yatırımının kapasitesine göre değişebilecektir. Tahmini olarak biyogaz üretim tesisinin yaklaşık yatırım bütçesi 15 milyon TL olmaktadır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız