Peynir Altı suyu İşleme Tesisi
- A + A

S.

No

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

12

Projenin Adı: Peynir Altı suyu İşleme Tesisi

Uygulama Alanı:

Ardahan-Göle

Projenin Amacı: Ardahan’ın Göle ilçesinde kurulacak peynir altı suyu işleme tesisi ile süt işletmelerinin çevreye verdiği zararı gidermek ve peynir altı suyunu işleyerek il ekonomisine katkı sağlamak,

Projenin Hedefi:

 1. Ardahan ilinde özellikle Göle’de bulunan süt işleme tesislerinin atıklarının (PAS) değerlendirilmesini sağlamak,
 2. PAS atıklarının kanalizasyon şebekesine verilmesi nedeniyle çevreye verilen zararı önlemek,
 3. Boşa giden bir ekonomik değeri işlemek suretiyle süt ürünün, dolaylı olarak da hayvancılığın değerini artırmak,
 4. İlde istihdama, yatırıma ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlamak,
 5. Bölge girişimcilerine örnek olacak bir tesis kurmak,

 1. Ardahan ilinde ve Göle ilçesinde üretim sezonunda günde 250 ton peynir altı suyu işlenmeden atılması
 2. Ardahan ili genelinde 30 adet, Göle ilçesinde 20 adet olan mandıraların peynir altı suyu atıklarının kanalizasyon şebekesine veya foseptik çukurlara vererek çevreye zarar vermesi,
 3. Süt İşletmeleri Peynir altı suyunun ekonomik değerinden yararlanılamaması,
 4. Göle ilçesinde PAS tesisi kurarak süt işletmelerinin burada kümelenmesinin sağlanması,
 5. Bölge girişimcilerine vizyon kazandıracak örnek işletmelerin eksikliği
 1. Proje yürütücüsü olacak bir anonim şirketin kurulması,
 2. PAS işleme tesisinin inşa edilmesi,
 3. Tesis için gerekli makine ve ekipmanların satın alınması,
 4. İdari bina ve diğer yardımcı yapıların inşa edilmesi,
 5. Taşıyıcı araçların ve tankların alınması,
 6. Personelin istihdam edilmesi,

Proje Süresi:18 ay

Yaklaşık Bütçe: 15.000.000 TL

Performans Göstergeleri:

 1. Tesiste işlenen pas miktarı,
 2. İstihdam edilen kişi sayısı,
 3. Çevreye verilen peynir altı suyu miktarı
 4. Kurulan PAS tesis sayısı
 5. İstihdam edilen kişi sayısı,

Açıklamalar

Ardahan’da bulunan süt işletmelerinin kendi arıtma tesisleri bulunmamaktadır. Peynir işletmeleri özellikle Göle ilçemizde bulunmaktadır. Bu işletmelerin atıkları kanalizasyon sistemine verilmekle hem çevreye zarar verilmekte hem de ekonomik değer olan bir üründen faydalanılmamaktadır. Bütçe büyüklüğü kurulacak yatırımının kapasitesine göre değişebilecektir. Tahmini olarak günlük 200 ton pas işleyecek bir tesisin yaklaşık yatırım bütçesi 15 milyon TL olmaktadır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız