Hakveyis Gölü Çevre Düzenlemesi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Proje Adı: Hakveyis Gölü Çevre Düzenlemesi

Proje Yeri: Iğdır/Merkez

Yaşam kalitesini artırmak

temel amacından ve bu amaç doğrultusunda belirlenen;

1-Kentsel ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin arttırılması

2-Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması ve korunması

3-İlde yaşayanların sosyal imkânlara erişiminin sağlanması. Halkın aileleriyle vakit geçirebileceği alanların artırılması

4-Yaşam memnuniyeti düzeyinin artırılarak Iğdır’a gelen kamu görevlilerinin daha uzun süre yaşaması

5-Doğa turizmine katkı sağlayacak yatırımları teşvik etmek, farkındalık yaratmak, günlük yaşamda yorulan insanlara sosyal ortamlar sağlamak, dinlenme imkânı sunmak turizm gelirlerinde oransal payının artırılmasına katkı sağlanması

Özellikle iklim koşullarının uygun olmasından dolayı Iğdır’da sosyal hayatın canlı olduğu söylenebilir. Vali Yolu boyunca cafe, restoranlar yer almakta ancak çevrede sosyal alanlar henüz yeterli düzeyde değildir. Bu eksikliğin giderilebilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların sosyo- kültürel gelişime de katkı sağlayacağı düşünülerek ilde mesire alanlarının oluşturulması elzemdir. Iğdır’da insanların aileleriyle vakit geçirebileceği sosyal alan eksikliği açık şekilde gözlemlenmektedir. Hakveyis Gölü ve çevresi Iğdır’ın en canlı bölgesinde yer alıp yapılacak çevre düzenlemesi ile önemli bir eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Ayrıca projeyle ilin yeşil alanlarının artırılmasına ve kullanılmasın da katkı sağlanacaktır.

1-Hakveyis Gölü ve çevresinde tüm alanı kapsayan konsept bir proje çizimi(animasyon)

2-Altyapı-üstyapı mahiyetini kapsayacak şekilde gölet kanalı, tahliye kanalları, gölet aynasının sızdırmazlığı, zemin etütü, peyzaj, mimari çizim projelerinin hazırlanması

3-Kapasiteye göre 3 etap şeklinde planlanarak kademe kademe işin yürütülmesi

4-Gölün Temizlenmesi

5-Yürüyüş parkuru yapılması

6-İlk etapta 80-100 ailenin vakit geçirebileceği kapasitede çevre düzenlemesi çalışmasının yapılması

Tahmini maliyet:2.500.000 TL

Performans Göstergeleri;

  1. Çevre düzenlemesi yapılan alan büyüklüğü
  2. Ziyaretçi sayısı
  3. İstihdam edilen kişi sayısı
  4. Yeni kurulan işletme sayısı
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız