Iğdır OSB Doğalgazla Rekabet Gücünü Artırıyor
- A + A

SERHAT KALKINMA AJANSI PROJE ÖNERİ FORMU

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Iğdır OSB Doğalgazla Rekabet Gücünü Artırıyor

Uygulama Alanı: Iğdır OSB

Proje Amacı: İmalat sanayide üretim maliyetlerini düşürecek alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlanarak Iğdır OSB rekabet gücünün artırılması

Projenin Hedefleri:

  1. İmalat sanayinde ortak alt ve üst yapı ihtiyaçlarını gidererek Iğdır sanayisinin rekabetçiliğini artırmak,
  2. Diğer OSB’ler ile arasındaki dengesizliklerin giderilmesi
  3. Sanayicilerin daha düşük maliyette daha fazla üretim yapmalarının teşvik edilmesi, daha fazla istihdam sağlanması, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi

1. OSB’nin başta doğalgaz altyapı eksikliklerinin devam etmesi

2. Yaygın kömür kullanımının çevresel sorunlara yol açması

3. Yüksek maliyet sebebiyle yeterli karlılık olmaması ve kapasite kullanılamaması

4. Yeni yatırımcıların çekilememesi

5. Bölgenin üretim ve ihracat kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması

1. Fiziki alt ve üst yapı projelendirilmesi/inşası

2. Altyapı ve üstyapı inşaatının yapılması

3. Gerekli makine ve ekipman alımı

4. Kontrol binası yapımı

5. İstasyon kurulumu

6. İstasyon ile bölge istasyonu arasındaki yüksek basınçlı çelik boru ile bağlantı yapılması

7. Bölge istasyon kurulumu

Yaklaşık Bütçe: 5.700.000 TL

Performans Göstergeleri:

1. Doğalgaz altyapısına ulaşan işletme sayısı

2. OSB’de kurulan yeni işletme sayısı

3. Üretim ve ihracattaki artış

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız