Tuzluca Doğa Parkı Projesi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Proje Adı: Tuzluca Doğa Parkı Projesi

Proje Yeri: Iğdır/Tuzluca

Yaşam kalitesini artırmak

temel amacından ve bu amaç doğrultusunda belirlenen;

1-Kentsel ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin arttırılması.

2-Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması ve korunması

3-Doğa turizmine katkı sağlayacak yatırımları teşvik etmek, farkındalık yaratmak, günlük yaşamda yorulan insanlara sosyal ortamlar sağlamak, dinlenme imkanı sunmak turizm gelirlerinde oransal payının artırılmasına katkı sağlanması

4-Tuzluca ve çevresinde yaşayanlar ile transit geçiş yapan sürücü ile yolculara dinlenme imkanı sağlamak ve turizm hedeflerine katkı sağlayacak yatırımlar yapılmasını sağlamak

İlimizin mesire yeri, insanların yürüyüş yaparak hafta sonu gezi düzenleyebileceği yerler açısından eksikler vardır. Bölge halkının sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini artırmak için gerekli altyapının tesis edilmesine ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerle TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına

göçün engellenmesine katkı sağlanacaktır. Bunun için doğa ile iç içe yaşamı sağlayacak mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

1-Bisiklet parkuru yapılması

2-Yürüyüş yolu yapılması

3-Ceviz, bademlik, çamlık alanı oluşturulması

4-1 voleybol sahası inşası

5-Seyir Terası inşası

6-Alanın yeşillendirilmesi

7-Çevre düzenlemesi ve peyzaj

8-Bölgedeki kuşların gözlemlenmesi ve fotoğraf çekme alanları oluşturulması

Tahmini maliyet: 2.000.000 TL

Performans Göstergeleri:

1-Düzenlenen alan büyüklüğü

2. Ziyaretçi sayısı

3. İstihdam edilen kişi sayısı

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız