Kafkas Halkları Müzesi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Kafkas Halkları Müzesi

Uygulama Alanı: Kars – Merkez

Proje Amacı: Kars ili, Kafkasya bölgesinde yer alması ve özellikle tarihi süreçte birçok Kafkas Halkını barındırması nedeniyle Kafkas Kültürünün yoğun yaşandığı bir bölgedir. Bu kültür mozaiğinin turizme ve gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir. Bu sayede Kars’ın, Kafkas halklarının ve kültürünün yaşadığı şehir olarak tanıtımı sağlanacaktır.

Projenin Hedefleri:

1. Kafkas Halklarının birçoğunun günlük yaşantılarının aktarıldığı, halk oyunlarının, geleneksel kıyafetlerinin ve mutfak kültürlerinin tanıtıldığı bir müze

2. Özellikle Kafkasya Bölgesinde yer alan ülkelerle sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesi ve turizm organizasyonları, çalıştaylar vb. için müzede bir toplantı salonu inşası

3. Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin tanıtımının sağlanması

1. Kars İlinin coğrafi konumunu nedeniyle Kafkasya Bölgesi ve bu bölgede yaşayan halklarla iç içe olması

2. İldeki Kafkas Halkları Kültürünün gelecek nesillere aktarılması

3. İle gelen turistler için yeni bir destinasyon oluşturulması ve turistlere ilin ve Kafkasya’nın kültürel yapısının aktarılması

1. Osmanlı ya da Selçuklu mimarisi ve atıl durumda olan bir binanın müze olarak tasarlanması ve rekonstrüksiyonu / restorasyonu

2. Müzenin içinde her Kafkas Halkı için ve Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti için bir bölüm inşa edilmesi ve müzede bir toplantı salonu oluşturulması

3. Müzede sergilenecek materyaller için Kafkasya devletleri ile iletişime geçilmesi ve tedarik edilmesi

4. Peyzaj ve çevre düzenlemesi

Yaklaşık Bütçe: Yapılacak ön fizibilite çalışması ile belirlenecektir

Performans Göstergeleri:

1. Ziyaret eden turist sayısı

2. Turistlerin konaklama süresindeki artış

3. Restore edilen alan büyüklüğü

4. Peyzaj düzenlemesi yapılan alan büyüklüğü

Açıklamalar

Kars İli coğrafi konumu incelendiğinde Güneybatı Kafkasya’da olduğu görülmektedir. Bu coğrafi konumu ve tarihsel süreçte yaşanan savaşlar ile birçok Kafkas Kavminin göç etmesine neden olmuştur. Bu sayede ilde Kafkas Kültürü yerleşmiş ve halen daha bu kültür yaşamaktadır. Anadolu’nun ilk Cumhuriyeti bilindiği üzere Kars başkentli ve ilk sivil anayasası olan Cenubi Garbi Kafkas Hükümetidir. Tüm bu kültürel değerlerin gelecek nesillere ve ile gelen turistlere aktarılması Kafkas Kültürünün ilimizde ilelebet yaşamasına ortam hazırlayacaktır. Ayrıca ilimiz Kafkas Devletleri ile sınır ötesi işbirlikleri için müze sayesinde ortam hazırlamış olacaktır. Yılın çeşitli dönemlerinde Kafkas Halkları ile işbirliği halinde aktiviteler düzenlenebilecektir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız