Kars Balı Dolum ve Paketleme Tesisi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Kars Balı Dolum ve Paketleme Tesisi

Uygulama Alanı: Kars-Merkez

Proje Amacı: Coğrafi işaret tesciline sahip Kars Balı’nın katma değerinin artırılması ve kurumsallaşmasının sağlanması

Projenin Hedefleri:

1. Bal tahlil laboratuvarı, bal paketleme ve dolum tesisi üniteleri içerisinde barındıran entegre bir tesis kurulması

2. Kars Balı coğrafi işaret denetim sisteminin oluşturulması

3. Üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin şeffaf ve denetlenebilir olması yönünde mekanizma kurulması, mobil uygulamalar yapılması (ürün üzerindeki karekod ile balın nerede, kim ve ne zaman üretildiğine dair bilgilere erişebileceği gibi)

1. Geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan Kars Balının modern bir dolum ve paketleme tesisi olmayışı

2. Coğrafi işaretli Kars Balının tetkikinin yapılacağı bir laboratuvarın olmayışı

3. Coğrafi işaret denetim mekanizmasının eksikliği

4. Coğrafi işaretli Kars balının pazarlama, bilinirlik ve değer eksikliği

1. Kars Arı Yetiştiricileri Birliği ile projenin yapılması hususunda mutabakat sağlanması ve öngörülen eş finansmanın Birlikçe karşılanması

2. İdari bina, Gıda Analiz laboratuvarı, Bal Dolum ve Paketleme Tesisinin inşa edilmesi

3. Tesis için gerekli tefrişat, makine ve ekipmanların satın alınması

Yaklaşık Bütçe: Yapılacak ön fizibilite çalışması sonrası belli olacaktır.

Performans Göstergeleri:

1. Coğrafi işaretli Kars Balının değerindeki artış

2. Üretilen yıllık bal miktarındaki artış

3. Yeni kurulan işletme sayısı

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız