Kars Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Kars Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi

Uygulama Alanı: Kars OSB

Proje Amacı: Bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılığın atıl çıktılarının değerlendirilerek ekonomik kalkılmanın sağlanması.

Projenin Hedefleri:

1. Çevre kirliğine neden olan hayvan dışkıları ve peynir altı suyunun bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önlenmesi

2. Kırsal bölgelerin daha yaşanabilir hale getirilmesi

3. Tamamen atıl durumda olan hammaddenin ülke ve bölge ekonomisine kazandırılması

4. Hayvancılık ve sür ürünleri işlemelerinin standartlarının ve bu sektörlerde çalışanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi

5. Tarımsal verimin artırılması

1. Kars ilinin mevcut ekonomisinin küçük ve orta ölçekli hayvancılık ve tarım işletmelerine dayanması

2. Kars ilinde toplam 1 milyon büyükbaş ve 900 bin küçükbaş gibi yüksek miktarda hayvan varlığı

3. Belirtilen hayvanların atıklarının vahşice depolanarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olması

4. Kars Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yaklaşık 23 peynir üreticisi ve bunların bertaraf etmeden kanalizasyona saldığı yıllık yaklaşık 14.000 ton peynir altı suyu

1. Biyogaz ve gübre üretim tesisinin inşa edilmesi

2. Elde edilen biyogaz ile elektrik üretilmesini sağlayacak ekipmanların sağlanması

3. Hammaddenin taşınması için gerekli araç temininin yapılması ve sistemin kurulması

4. Tesisten elde edilen organik gübrenin satışı için pazar oluşturulması

Yaklaşık Bütçe: 8.500.000 TL

Performans Göstergeleri:

1.Kırsalda yaşayan halkın yaşam memnuniyet düzeyinin yükselmesi

2. Elde edilen elektrik satışı ve organik gübre geliri

3. İstihdam sayısı

4. Yeni açılan veya kapasitesini artıran hayvancılık ya da süt ürünleri işletmesi sayısı

Açıklamalar

Kars ilinde özellikle kırsalda temel geçim kaynağı hayvancılık ile sağlanmaktadır. Hayvancılıktan elde edilen süt ildeki tesislerde işlenerek peynir, yağ, yoğurt vb. ürünlere dönüştürülmekte, bu dönüşümden arta kalan ve çevreye zararlı asidik özellikteki peynir altı suyu(PAS) kanalizasyonu akıtılmaktadır. Arıtma tesisinin olmayışı çevresel zararların had safhaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde hayvan dışkıları da vahşice depolanmakta veya kanalizasyona bağlanmaktadır. Bu nedenle koku, görüntü kirliliği, sinek oluşumu gibi kırsalda yaşayanların yaşam standartlarını olumsuz etkileyecek durumlara yol açmaktadır. Hem atıl hem de zararlı olan bu ürünlerin bertaraf edilirken ekonomik kazanç sağlanmasına yönelik planlanan tesis il için yüksek derecede önem arz etmektedir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız