Kars Kent Parkı
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Kars Kent Parkı

Uygulama Alanı: Eski Devlet Hastanesi Yerleşkesi Merkez/KARS

Proje Amacı: Kars halkının yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi

Projenin Hedefleri:

1. Kentte yaşayanların ve turistlerin vakit geçirebileceği bir yeşil alanın oluşturulması

2. Kars kentinin yaşanabilirlik düzeyinin iyileştirilmesi

3. Kars kentsel dönüşümüne katkı sunulması

4. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkın sosyal yaşamını çeşitlendirebileceği alanların oluşturulması

1. Kars ilinde eğlence ve dinlence alanlarının önemli düzeyde eksik olması

2. Kars kent merkezinde yeşil alan eksikliğinin belirginliği

3. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere şehir merkezinde yaşayanların yaz aylarında vakit geçirebilecekleri alanların bulunmaması

4. Kentte özellikle lise çağındaki gençlerin sosyalleşebilecekleri alanların bulunmaması

1. Proje alanın elektrik, su gibi altyapı eksikliklerinin giderilmesi

2. Alanda karasal iklime uygun ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

3. Gençler için park spor tesislerinin (kaykay, paten, bisiklet) inşa edilmesi

4. Alanın merkezine orta büyüklükte bir havuzun inşa edilmesi

5. Alanın sokak mobilyaları ile donatılması

6. Alanda iklime uygun çiçeklendirme çalışmalarının yapılması

7. Çay, kahve, meşrubat, hızlı gıda vb. ihtiyaçların karşılanabileceği, Kars mimarisine uygun bir tesisin inşa edilmesi

8. Alanın aydınlatılması

Yaklaşık Bütçe: 5.500.000 TL

Performans Göstergeleri:

1.Halkın yaşam memnuniyet düzeyinin yükselmesi

2. İl dışına göçün azalması

3. Rekreasyon alanların sayısının artması

4. Kentlilik bilincinin yükselmesi

Açıklamalar

Kars kentinde kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı yeşil alan miktarı son derece düşük düzeydedir. Bu nedenle kent halkı sadece kış aylarında değil yaz ve bahar aylarında da (yaklaşık 5 ay) dışarda vakit geçirememekte ve bu durum özellikle kadın ve gençlerin yaşam memnuniyet düzeylerini düşürmektedir. Bu nedenle kentin iklimine uygun rekreasyon alanlarının oluşturulması gerek göçün önlenmesi gerekse kentlilik bilincinin oluşması bakımından son derece önemlidir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız