Kars Peynircilik Müzesi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Kars Peynircilik Müzesi

Uygulama Alanı: Kars-Merkez Yenimahalle 196 Ada 3 Parsel (Rus İşgali Döneminden Kalan ve 1937-1970 Yılları Arasında Süt Fabrikası olarak kullanılan tarihi yapı)

Proje Amacı: Bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılığın temel çıktısı süt ve süt ürünleri yüzyıllardır bölgede yerini korumaktadır. Yüzyıllardır süregelen bu serüvenin bölgemize gelen turistlere aktarılmasını sağlamak ve bölgenin süt ürünlerinin tanıtımını yapmak temel amaçtır.

Projenin Hedefleri:

1.Bölgenin süt ve süt ürünleri üretimini gelen turistler gözüyle tüm dünyaya aktarmak.

2. Bölgenin turizm faaliyetlerine yenisini eklemek.

3. Tamamen atıl durumda olan Rus işgal döneminden kalan Süt Fabrikasını turizme kazandırmak.

4. Doğu Ekspres ile gelen turistler için aktivite sayısını artırmak.

5. Kars Kaşarının tanıtımının yapılması

1. Kars İlinde yüzyıllardır peynir üretiminin yapılması ancak özellikle Kars Kaşarının hala hak ettiği değeri görmemesi

2. İlin son yıllarda ciddi turist ağırlaması

3. Gelen turistlerin konaklama sürelerinin düşük olması ve yapabilecekleri aktivite sayısının az olması

4. Rus İşgali döneminde süt fabrikası olarak kullanılan Baltık mimarisi binanın turizme kazandırılmasının gerekliliği

5. Coğrafi İşaret tescilli Kars Kaşarının tanıtımının yeterince yapılamaması

1. Eski Süt Fabrikasının rekonstrüksiyonu

2. Binanın Müze olarak iç tasarımının yapılması

3. Müzede sergilenecek materyallerin temini

4. Kars Kaşarı coğrafi işaret komisyonu için yer tahsisi

5. Peyzaj ve çevre düzenlemesi

Yaklaşık Bütçe: 10.000.000 TL

Performans Göstergeleri:

1. Ziyaret eden turist sayısı

2. Turistlerin konaklama süresindeki artış

3. Restore edilen alan büyüklüğü

Açıklamalar

Kars ilinde süt ve süt ürünleri yüzyıllardır devam etmektedir. Öyle ki 1877-1918 yılları arasında Rus İşgali döneminde inşa edilen tarihi yapı bölgedeki potansiyel nedeniyle devlet teşvikleriyle özel sermaye tarafından süt fabrikasına çevrilerek 1937-1970 yılları arasında ciddi manada ihracat yapan tesis halini almıştır. Baltık mimarisi ile yapılan fabrikanın binası günümüzde metruk bir halde kaybolmaya yüz tutmuştur. Binanın mülkiyeti Devlet Demiryollarına aittir. Bu önemli değerin turizme kazandırılması önem taşımaktadır. Son yıllarda Doğu Ekspresi ile gelen ziyaretçiler için yapacakları aktivite sayısının artırılarak bölgede konaklama sürelerinin artırılması da elzem hususlardandır. Kars Kaşarı coğrafi işaret tescili yapılmış olmasına rağmen bunu yeterince kullanamamaktadır. Kars Kaşarının coğrafi işaretinin denetimi için oluşturulacak komisyonun yapılması düşünülen Müzede bir ofisinin olması da gelen turistlere Kars Kaşarını doğru bir şekilde tanıtacaktır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız