Yaşayan Kars Kalesi Projesi
- A + A

Proje Adı ve Uygulama Yeri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Proje Gerekçesi

Proje Faaliyetleri ve Süresi

Yaklaşık Bütçe ve Performans Göstergeleri

Projenin Adı: Yaşayan Kars Kalesi Projesi

Uygulama Alanı: Kars – Merkez Kars Kalesi

Proje Amacı: Kars ilinin en önemli turizm varlıklarından birisi olan Kars Kalesi’ni turizme aktif bir şekilde kazandırmak, Kars ili ve Kars Kalesi’nin tanıtımını sağlamak.

Projenin Hedefleri:

1. Kars Kalesi içerisinde bulunan binaların restorasyon / rekonstrüksiyon çalışmalarını sağlayarak turizme kazandırmak

2. Kars ili ile kültür ve turizm varlıklarının etkin tanıtımını sağlamak

3. Kars iline gelen turistlerin Kars Kalesi’nde ve Kars ilinde daha fazla zaman harcamasını sağlamak

1. Kars Kalesi içerisindeki yapıların atıl durumda olması ve yok olma tehlikesinin bulunması

2. Kars Kalesi’nin Türkiye’de bulunan sayılı görsel kalelerden birisi olmakla birlikte Kale Turizmine örnek teşkil edecek altyapı ve donatıya sahip olmaması

3. Gelen turistlerin konaklama sürelerinin düşük olması ve yapabilecekleri aktivite sayısının az olması

4. Kars Kalesi içerisindeki restore edilecek yapı ve hazırlanacak donatılarla Türkiye’de örnek teşkil edecek olması

1. Arkeolojik sit alanı olan Kale içerisinde çalışma yapılacak alanlarda ivedi arkeolojik kazıların tamamlanması (mümkünse tamamında)

2. Kars Kalesi içerisinde bulunan atıl durumdaki tarihi yapıların geçmiş zamanda kullanım amaçlarının araştırılması ve öğrenilmesi

3. Binaların tarihteki kullanım amaçlarına göre rekonstrüksiyonu / restorasyonu

4. Binaların tarihteki kullanım amaçlarına göre kullanımı ve Müze olarak iç tasarımlarının yapılması

5. Sergilenecek materyallerin temini

6. Kale içi Peyzaj ve çevre düzenlemesi

Yaklaşık Bütçe: ? TL

Performans Göstergeleri:

1. Ziyaret eden turist sayısı

2. Turistlerin konaklama süresindeki artış

3. Restore edilen alan büyüklüğü

4. Peyzaj düzenlemesi yapılan alan büyüklüğü

Açıklamalar

M.S. 1153 yılında yaptırılan Kars Kalesi kartal yuvasını andıran konumlanması ve sağlamlığıyla Türkiye’de şehir merkezlerinde bulunan kaleler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Kale turistik anlamda hak ettiği ilgiyi görememektedir. İçerisinde hala atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş olan binalar, hem tarihi varlıkların korunması anlamında hem de turizme kazandırılma anlamında restorasyon / rekonstrüksiyona muhtaçtır. İçerisinde olduğu bilinen yapılar Celal Baba Türbesi, Askeri Koğuşlar, Tarlalar, Cephanelik ve bir adet Mescit olup bu yapıların tarihteki orijinal halleriyle restorasyon / rekonstrüksiyon edilip iç donatılarının da bu şekilde hazır edilmesi ve kale içi peyzajının tamamlanması ile turistler tarafından daha çok ilgi çekecek, hem de Kars’a gelen turistlerin şehirde daha çok zaman geçirmesini sağlayacaktır. Ancak Kars Kalesi birinci derece arkeolojik sit alanı olup işlem yapılacak yerlerde arkeolojik kazıların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız