Açık Destek Programları
- A + A

Açık Destek Programları
2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2/24/FZD) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Fizibilite Destek (FZD) Programının amacı; Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmaları ile kalkınma ajanslarının 2024 yılı teması olarak belirlenen Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı temasına katkı sunacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yararlanabilirler.

Başvurunun yapılabilmesi için eğer daha önceden kayıt olunmamış ise e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kaydolup giriş yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Fizibilite Destek Programı için son başvuru tarihi KAYS üzerinden 24 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar yapılarak 31 Aralık 2024 saat 18.00’a kadar taahhütname tesliminin yapılması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri son tarihi beklemeksizin istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı Başvuru Rehberi
İNDİR
Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler
İNDİR
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2-24-TD02) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI II. DÖNEM (TRA2-24-TD02) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 23 Mayıs 2024 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TRA2/24/TD/0001

Ağrı Halise Yemeği ve Ağrı Ketesi Coğrafi İşaret Tescili Alınması

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0002

Kültür Haritası Ve Turizm Tanıtma Materyallerinin Hazırlanması

Ardahan İl Kültür Turizm Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0003

İHA1 Pilot Eğitimi

Hamur Kaymakamlığı

TRA2/24/TD/0005

Kars İlinde Gastronomi Gelişiyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/24/TD/0006

Proje Döngüsü Eğitimi ve Danışmanlık Sağlama

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0009

Beko-Loder Operatörlüğü Eğitimi

Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0011

Arıcılıkta Organik Bal Üretiminin Temelleri ve Püf Noktaları ile Kontrol ve Sertifikasyon Süreçlerinin Önemi Konulu Eğitim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

TRA2/24/TD/0013

Stratejik Plan Hazırlama

Kars Belediyesi

TRA2/24/TD/0015

Kafkas Bal Arısının Genetik Karakterizasyonunun Pcr Cihazı İle Belirlenmesi Eğitimi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0017

Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme ile Proje Yazma Eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0018

Denetimli Serbestlik Eğitim ve Sosyal İçerme Uygulamalarının Geliştirilmesi

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

2024 Yılı Teknik Destek Programı
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2-24-TD02) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Serhat Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemi kapsamında başvuruların Ajansa sunulması amacıyla 21.03.2024 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu Program hakkında detaylı bilgi, başvuru koşulları, ilgili belge ve dokümanların tamamı Ajans internet sitesinden temin edilebilir.

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, birlik ve kooperatifler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden tüzel kişiler yararlanabilirler.

Teknik Destek Programı 2. Dönemi için KAYS üzerinden son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 saat 23.59’dur.

Başvurunun yapılabilmesi için; e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) giriş yapılarak KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin KAYS üzerinden30 Nisan 2024 saat 23.59’a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne 7 Mayıs 2024, Saat: 17.00’a kadar sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2024 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
İNDİR
Destekleyici Belge Örnekleri
İNDİR
2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI II. DÖNEM (TRA2-24-TD02) SONUÇ İLANI

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 23 Mayıs 2024 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TRA2/24/TD/0001

Ağrı Halise Yemeği ve Ağrı Ketesi Coğrafi İşaret Tescili Alınması

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0002

Kültür Haritası Ve Turizm Tanıtma Materyallerinin Hazırlanması

Ardahan İl Kültür Turizm Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0003

İHA1 Pilot Eğitimi

Hamur Kaymakamlığı

TRA2/24/TD/0005

Kars İlinde Gastronomi Gelişiyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/24/TD/0006

Proje Döngüsü Eğitimi ve Danışmanlık Sağlama

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0009

Beko-Loder Operatörlüğü Eğitimi

Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0011

Arıcılıkta Organik Bal Üretiminin Temelleri ve Püf Noktaları ile Kontrol ve Sertifikasyon Süreçlerinin Önemi Konulu Eğitim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

TRA2/24/TD/0013

Stratejik Plan Hazırlama

Kars Belediyesi

TRA2/24/TD/0015

Kafkas Bal Arısının Genetik Karakterizasyonunun Pcr Cihazı İle Belirlenmesi Eğitimi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0017

Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme ile Proje Yazma Eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/24/TD/0018

Denetimli Serbestlik Eğitim ve Sosyal İçerme Uygulamalarının Geliştirilmesi

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2-24-TD03) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Serhat Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Teknik Destek Programı 3. Dönemi kapsamında başvuruların Ajansa sunulması amacıyla 01.05.2024 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu Program hakkında detaylı bilgi, başvuru koşulları, ilgili belge ve dokümanların tamamı Ajans internet sitesinden temin edilebilir.

Teknik Destek (TD) Programının amacı; Bölge’deki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, birlik ve kooperatifler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden tüzel kişiler yararlanabilirler.

Teknik Destek Programı 3. Dönemi için KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 saat 23.59’dur.

Başvurunun yapılabilmesi için; e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) giriş yapılarak KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin KAYS üzerinden 28 Haziran 2024 saat 23.59’a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne 5 Temmuz 2024, Saat: 17.00’a kadar sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

Başvuru Rehberi
İNDİR
Destekleyici Belge Örnekleri
İNDİR
2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI (Referans No: TRA2/24/FZD) ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Fizibilite Destek (FZD) Programının amacı; Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmaları ile kalkınma ajanslarının 2024 yılı teması olarak belirlenen Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı temasına katkı sunacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yararlanabilirler.

Başvurunun yapılabilmesi için eğer daha önceden kayıt olunmamış ise e-devlet entegrasyonu ile KAYS’ a (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) kaydolup giriş yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’ a yüklenmeli ve sistemin verdiği referans numarası üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Ancak başvuru sahibinin e-imzası olmadığı durumlarda taahhütname ıslak imza ile imzalanarak kapalı zarf içinde; taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda açık adresleri bulunan Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Fizibilite Destek Programı için son başvuru tarihi KAYS üzerinden 24 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar yapılarak 31 Aralık 2024 saat 18.00’a kadar taahhütname tesliminin yapılması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri son tarihi beklemeksizin istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Binası

Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:69Merkez/ Kars

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

(ATSO) Binası Kat: 3

Merkez/Ağrı

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi İskân Sokak No: 41 Kat: 2

(Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Binası)

Merkez/Ardahan

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak

Ağgül İş Merkezi No: 11 Kat:3/17

Merkez/Iğdır

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı Başvuru Rehberi
İNDİR
Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler
İNDİR
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız