2014 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
- A + A

PROGRAMIN AMACI
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; TRA2 Bölgesi’nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Tarım ve hayvancılık sektörlerinde kümelenme faaliyetlerine destek olacak, girişimciliğin teşvik edilmesine ve pazarlama ağlarının kurulmasına/güçlendirilmesine katkı sağlayacak altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile kalite standartlarının yakalanması ve üretimde verimliliğin artırılması için çevreye duyarlı ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine/transfer edilmesine
yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması ve tanınırlıklarının sağlanması, kış turizmi ve alternatif turizm türlerinin bölgede canlandırılması, turizm hizmetlerine erişim altyapısının oluşturulması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Bölgede imalat sektörünün gelişiminin desteklenmesi amacıyla üretim, pazarlama, depolama/sevkiyat alanları gibi ortak kullanım alanlarının fiziki, teknik, kurumsal altyapılarının kurulmasına/iyileştirilmesine, yeni yatırımları teşvik edecek altyapı donatılarının inşa edilmesine yönelik faaliyetler

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız