2013 Yılı Kurumsal Kapasitenin Ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
- A + A

TRA2 Bölgesinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kurumsal kapasite ve beşeri sermayeyi geliştirmek için
• İşbirliği ve koordinasyonu geliştirici
• İyi uygulamaları yaygınlaştırıcı
• Tanıtıcı
• Bilgilendirici ve farkındalık sağlayıcı
faaliyetleri aşağıdaki öncelikler çerçevesinde önerebilirler:
Öncelik 1: Tarım, hayvancılık ve imalat sektörlerine yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Öncelik 2: Kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanıtımı için kurumsal kapasiteyi, beşeri sermayeyi ve işbirliklerini güçlendirmek
Öncelik 3: Sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyet hazırlama, yürütme ve ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Ayrıca bütün projelerin aşağıdaki koşulları da gözeterek hazırlanması gerekmektedir:
a) Çevreye olumsuz etkileri olmayan,
b) Fırsat ve cinsiyet eşitliği gözeten,
c) Nitelikli istihdam ve çalışma ortamı sağlayan,
d) Sürdürülebilir,
e) Ortak iş yapma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran.
Değerlendirmede; yukarıda sayılan öncelik alanlarından, faydaları birden çok yerleşim birimini kapsayan ve etki alanı geniş projelere öncelik verilecektir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız