Geçmiş Mali Destek Programları
- A + A

2021 Yılı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (Tra2/21/Rekap) İlanı

2021 yılı içerisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile Kooperatif ve Birliklere yönelik olarak 12 Milyon TL bütçeli Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı uygulanacaktır. Programın amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde, verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılmasıdır. Program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, azami 600.000 TL’yi ve toplam proje bütçesinin % 50’sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.

PROGRAMIN ADI

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP)

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TRA2-21- REKAP

PROGRAMIN AMACI

Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde; verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Başvuru rehberinde “Uygun Projeler” başlığı altında sıralanan sektörler öncelikli olmak üzere imalat sanayinde üretim kapasitesinin artırılmasına, verimliliğin sağlanmasına, modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına, katma değerli ürün üretilmesine ve ihracatın teşvik edilmesine,

Öncelik 2: Yöresel, tarımsal ve hayvansal ürün üretimi yapan işletmelerde örgütlenmeye, ürün çeşitlendirmesine, kapasite artışına, ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesine, verimliliğe, markalaşmaya ve kaynak verimliliğinin sağlanmasına yönelik projeler.

ZORUNLU FAALİYETLER

 • Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
 • Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

 • Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyetlerinden en az birini içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

12.000.000 TL

PROJE SÜRESİ

Asgari 6 ay, Azami 18 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Öncelik

Uygun Başvuru Sahibi

Destek Oranı

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Tutarı

Öncelik için Öngörülen Toplam Bütçe

Öncelik 1

KOBİ’ler

%25-%50

200.000-600.000

7.000.000 TL

Öncelik 2

KOBİ’ler

%25-%50

100.000-600.000

5.000.000 TL

Kooperatifler ve Birlikler

%25-%50

100.000-400.000

SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 06/08/2021 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 13/08/2021 Saat: 17:00


 • Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler
 • Tarımsal ve hayvansal ürün üretiminden, birincil üretim sonrası değer zincirinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmeleri kast edilmektedir.
 • Öncelikler kapsamında ayrılan tutarlar nihai olmayıp Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak projelerin değerlendirme süreci sonunda Ajans tarafından öncelikler arasında bütçe aktarımı yapılarak değiştirilebilecektir.
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri uygun başvuru sahibi değildir.
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı mali destek programı, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması programı (TRA2/21/REKAP) kapsamında teklif edilecek projelerin, başvuru rehberlerinde belirtilecek usul ve esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. KAYS ortak havuzda kayıtlı olan, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip adaylar arasından uzmanlık alanına, teklif çağrısının konusu ve öncelik alanlarının içeriği ile uyumuna göre belirleyerek bağımsız değerlendiricileri görevlendirecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Serhat Kalkınma Ajansı

İlan Metni
İNDİR
2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) BAŞVURU REHBERİ REFERANS NO: TRA2/21/REKAP SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C Serhat Kalkınma Ajansı, 17.06.2021 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı (REKAP) kapsamında potansiyel başvuru sahipleri; başvuru rehberi ve eklerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumlarda yanıtlanmak üzere Ajansa soru yöneltebilmektedirler. Proje teklif çağrısı yönteminde önemli bir unsur olan eşit muamele ilkesi gereği, teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayımlanmak suretiyle yanıtlanmaktadır. Bu bağlamda potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı Sıkça Sorulan Sorular Listesi
İNDİR
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (REKAP) SONUÇ DUYURUSU

2021 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı için 31 adet proje teklifi Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak, Ön İnceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 81. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı kapsamında 16 adet projenin desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadanproje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmamasıgerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca elektronik yollardan bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak elektronik bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir.

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi işletmelere ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0004

SERKA İLE GELECEĞİ DÜŞÜNÜYOR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ ...

GAZİLER PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TİC. LTD.ŞTİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0005

EMPRİME BASKI TEKNOLOJİSİ İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİ ARTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ

TURAÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0020

POLATLAR 1 ARDAHAN İSTİHDAM KAPISI

POLATLAR 1 TEKSTİL İNŞAAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0015

AYAKKABI FABRİKASININ KAPASİTE GELİŞTİRME VE TEKNİK MODERNİZASYON PROJESİ

TORTOİSE AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0014

CONSEPT AYAKKABICILIK KAPASİTE GELİŞTİRME VE MODERNİZASYON PROJESİ

CONSEPT AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

6

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0001

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLE İSTİHDAM VE İHRACATTA ARTIŞ PROJESİ

BEKEM TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0003

PLASTİK MEYVE KASASI İMALATI İLE BÖLGENİN DIŞA BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ PROJESİ

FURKAN YAŞAR GIDA TEKS. TUR. İNŞ. AK. TAŞ. OTO. HAYV. ELEKT VE SAĞLIK HİZİŞL TİC. LTD.ŞTİ

8

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0006

SERKA İLE ELLER GÜVENDE

MRC TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0013

AVELİCE ASANSÖR SERKA İLE YÜKSELİYOR...

AVELİCE MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

10

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0012

MİRTEKS ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE YALIN ÜRETİME GEÇİŞ

MİRTEKS KONFEKSİYON İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11

TRA2/21/REKAP/ÖNC1/0016

TESİSİMİZ MODERNLEŞİYOR KURUMSAL YAPIMIZ GELİŞİYOR ÜRETİM KAPASİTEMİZ ARTIYOR

YEŞİLKAYA TRİKO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

S.N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

1

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0002

SERKA İLE TARIMSAL SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

HASEL YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0001

AYR SÜT ARTIK HER YERDE

AYR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0009

P.Ş. MANDIRA

BÜLENT ÖZŞAHİN

4

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0005

COĞRAFİ İŞARETLİ KARS KAŞARININ STANDARDİZASYONUN SAĞLANARAK, İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

KOÇULU İTH İHR PAZ TEKS. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

5

TRA2/21/REKAP/ÖNC2/0006

HASMANDIRA KAŞAR BÖLÜMÜ YENİ TEKNOLOJİ SOĞUK DEPO KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ

HAS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2020 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 kapsamında proje başvurularının sunulması için 7 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 2020 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06’nın amacı; Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmaktır. Programın toplam bütçesi 17.000.000 TL’dir.

Destek programı için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi28 Ağustos 2020, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise4 Eylül 2020, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-06

Program Referans No

TRA2/20/KÖA06

Program Genel Amacı

Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmak

Program Öncelikleri

Öncelik 1:Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesine/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2:Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak ve/veya bu değerlere yönelik kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına dayanan fiziki ve teknik altyapı projeleri

Öncelik 3:Yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması için üretim, tanıtım ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesini ve kaynak verimliliğini sağlayan projeler

Programın Toplam Bütçesi

17.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarı / Oranı

Asgari tutar:200.000 TLAzami tutar:2.000.000 TL

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %75

Azami Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
 • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28/08/2020 , Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 04/09/2020 , Saat: 17:00

2019 Yılı Mali Destek Programları
2018 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari ile 2018 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın amacı; kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 8.000.000 (sekiz milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04’ün amacı; kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL’dir.

2018 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 8 Mart 2019, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise 15 Mart 2019, saat 17:00’dir.

2016 Yılı Mali Destek Programları

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başlıklı mali destek programları için başvurular 25 Mart 2016 tarihinde sona ermiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; İktisadi Gelişme Mali Destek Programında 58, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 55 ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı içinse 62 adet proje teslim alınmış olup Bölge genelinde toplam başvuru sayısı 175 adet’tir.

26.05.2016 tarihinde yapılan Serhat Kalkınma Ajansı 47. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında;

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 16 adet, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 26 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 17 adet projenin asil olarak desteklenmesine,

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 6 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 7 adet projenin de yedek listede yer almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının toplam 15,3 Milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ajans, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi programı kapsamında 5,9 Milyon TL, İktisadi Gelişme programı kapsamında 4,0 Milyon TL, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programında da 5,4 milyon TL hibe desteği verecektir. Desteklenecek olan toplam 52 adet proje kapsamında Bölgede yaklaşık 28,3 Milyon TL tutarında yatırım gerçekleşecektir.

Tablo 1: İl Bazlı Destekleme Durumuna Göre Başarı Yüzdeleri

İl

Toplam Başarılı Proje Sayısı

Toplam Başvuru Sayısı

Toplam Başarı Yüzdesi

Ağrı

13

46

% 28

Ardahan

10

19

% 53

Iğdır

25

50

% 50

Kars

24

60

% 40

Tablo 2: Başvuru Durumuna Göre Başarı Durumları

Ağrı

Ardahan

Iğdır

Kars

TRM04

2/6

3/4

15/25

6/20

İGMD06

5/19

2/5

6/14

9/20

KENT

6/21

5/10

4/11

9/20

*Pay desteklenen proje sayısını, payda ise toplam başvuru sayısını göstermektedir.

Tablo 3: Programlar Bazında Gerçekleşecek Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

1,01

1,4

0,54

3,0

ARDAHAN

0,4

1,23

0,55

2,2

IĞDIR

0,89

0,5

3,48

4,9

KARS

1,7

2,22

1,33

5,3

TOPLAM

4,0

5,4

5,9

15,3

Tablo 4: Programlar Bazında Yatırım Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

2,05

2,88

1,07

6,0

ARDAHAN

0,83

1,66

1,12

3,6

IĞDIR

1,85

0,87

6,97

9,7

KARS

3,4

2,97

2,63

9,0

TOPLAM

8,1

8,4

11,8

28,3

Mali destek programlarına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız