Vizyon ve Misyonumuz
- A + A

Vizyonumuz

"Bölgesindeki aktörlerle güçlü bir etkileşime sahip, güven inşa etmiş, bilgi merkezi olmuş, yetişmiş insan kaynakları ile öngörü gücü yüksek, kalkınmada lider bir SERKA."

Misyonumuz

"Bölgenin vizyonuna ulaşma hedefi ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda, bölgenin sosyo- ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri başarıyla uygulamak."