Bütçe Gerçekleşmeleri
- A + A

2010 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 2010 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 2011 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri  2011 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri  2012 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri  2012 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri  2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmleri 2014 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri 2014 Yılı Gider Gerçekleşmeleri  2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri SERKA 2015 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Aralık SERKA 2015 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Aralık SERKA 2016 Y.YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN SERKA 2016 YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-ARALIK SERKA 2016 YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-ARALIK 2017 SERKA 2017 Yarı Yılı Gelir Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN 2017 SERKA 2017 Yarı Yılı Gider Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN SERKA 2017 Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri SERKA 2017 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri  SERKA 2018 Yarı Yılı Gelir Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN SERKA 2018 Yarı Yılı Gider Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN 2018-Ocak-Aralık Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 2018-Ocak-Aralık Dönemi Gider Gerçekleşmeleri SERKA 2019 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMELERİ SERKA 2019 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2019-OCAK-ARALIK DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 2019-OCAK-ARALIK DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2020-OCAK-ARALIK DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 2020-OCAK-ARALIK DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ