2010 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 1 Teklif Çağrısı(KÖA))
- A + A

Öncelik 1: Sanayi ve ticarette müşterek üretim ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi,
Öncelik 2: Turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının sağlanması,
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Değerlendirmede yukarıda sayılan öncelik alanlarından faydaları birden çok yerleşim birimini kapsayan ve etki alanı geniş projelere öncelik verilecektir.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız