2013 Yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
- A + A

“Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının” amacı; TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde ve örnek teşkil edebilecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve\veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi.
Öncelik 3: Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması.
Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalı ve çevresel olumsuz etkileri olmamalıdır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız