2011 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Programı
- A + A

Küçük Ölçekli Altyapı (KÖA) Programının amacı; TRA2 Bölgesinde tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde gerekli altyapıların kurulması ve iyileştirilmesi yolu ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Programın öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

Öncelik 1: Tarım ve hayvancılıkta, üretimin verimliliğini ve katma değerini arttırmak için Bölgede ihtiyaç duyulan müşterek üretim, ihtisas ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Turizm altyapısının çevresel ihtiyaç ve duyarlılıklar çerçevesinde sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının sağlanması.

Bu program kapsamında teklif edilecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 40.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri başvuru sahibi olarak, üniversiteler, kaymakamlıklar, Bölge il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, odalar, borsalar, enstitüler ise ortak olarak Programdan faydalanabilirler.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız