2016 Yılı Mali Destek Programları
- A + A

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başlıklı mali destek programları için başvurular 25 Mart 2016 tarihinde sona ermiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; İktisadi Gelişme Mali Destek Programında 58, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 55 ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı içinse 62 adet proje teslim alınmış olup Bölge genelinde toplam başvuru sayısı 175 adet’tir.

26.05.2016 tarihinde yapılan Serhat Kalkınma Ajansı 47. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında;

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 16 adet, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 26 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 17 adet projenin asil olarak desteklenmesine,

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 6 adet ve Kentsel Altyapıya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 7 adet projenin de yedek listede yer almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının toplam 15,3 Milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ajans, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi programı kapsamında 5,9 Milyon TL, İktisadi Gelişme programı kapsamında 4,0 Milyon TL, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programında da 5,4 milyon TL hibe desteği verecektir. Desteklenecek olan toplam 52 adet proje kapsamında Bölgede yaklaşık 28,3 Milyon TL tutarında yatırım gerçekleşecektir.

Tablo 1: İl Bazlı Destekleme Durumuna Göre Başarı Yüzdeleri

İl

Toplam Başarılı Proje Sayısı

Toplam Başvuru Sayısı

Toplam Başarı Yüzdesi

Ağrı

13

46

% 28

Ardahan

10

19

% 53

Iğdır

25

50

% 50

Kars

24

60

% 40

Tablo 2: Başvuru Durumuna Göre Başarı Durumları

Ağrı

Ardahan

Iğdır

Kars

TRM04

2/6

3/4

15/25

6/20

İGMD06

5/19

2/5

6/14

9/20

KENT

6/21

5/10

4/11

9/20

*Pay desteklenen proje sayısını, payda ise toplam başvuru sayısını göstermektedir.

Tablo 3: Programlar Bazında Gerçekleşecek Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

1,01

1,4

0,54

3,0

ARDAHAN

0,4

1,23

0,55

2,2

IĞDIR

0,89

0,5

3,48

4,9

KARS

1,7

2,22

1,33

5,3

TOPLAM

4,0

5,4

5,9

15,3

Tablo 4: Programlar Bazında Yatırım Destek Tutarı (Milyon TL)

İGMD06

KENT

TRM04

TOPLAM

AĞRI

2,05

2,88

1,07

6,0

ARDAHAN

0,83

1,66

1,12

3,6

IĞDIR

1,85

0,87

6,97

9,7

KARS

3,4

2,97

2,63

9,0

TOPLAM

8,1

8,4

11,8

28,3

Mali destek programlarına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız