2014 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 4
- A + A

PROGRAMIN AMACI
Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama ve ihracat becerilerini geliştirmek üzere AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji transferi ile ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Öncelik 2: Turizm potansiyelini değerlendirmek üzere turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ve turizm çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ve yeni yatırımlar
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini ve ürün çeşitliliğini artırmak üzere kapasitenin geliştirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların kullanılmasına yönelik faaliyetler
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK
MİKTARI
Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve
% 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri
SON BAŞVURU TARİHİ 21.02.2014

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız