2011 Yılı Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
- A + A

“Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın amacı; TRA 2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) illerinde kombine (etçil ve sütçü) hayvancılık faaliyeti için örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğüne sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin rekabet edebilirlik kapasitelerinin
geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır.
Öncelik 1: Yeni fiziki yatırımlar yoluyla TRA2 bölgesinde örnek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasına yönelik faaliyetler,
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler.
Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır ve çevresel
olumsuz etkileri olmamalıdır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız