2010 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (Kobi’ler İçin)
- A + A

Öncelik 1: İşletmelerde modern üretim teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliği ve yenilikçi uygulamaların artırılması ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,

Öncelik 2: İşletmelerin markalaşma, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,

Öncelik 3: Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması.

Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.