2010 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (Kobi’ler İçin)
- A + A

Öncelik 1: İşletmelerde modern üretim teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliği ve yenilikçi uygulamaların artırılması ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,

Öncelik 2: İşletmelerin markalaşma, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,

Öncelik 3: Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması.

Başvuracak projelerin konusu yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız