2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- A + A

Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programının amacı; TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde “bölgesel gelişme planları ve programlarının uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.” Program kapsamındaki destekten; valilikler, kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler, fakülte-yüksekokul-enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler yararlanabilirler. Başvurular yıl boyunca sürekli olarak kabul edilecek olup en son teslim tarihi 30 Kasım 2013 saat 18.30’dur. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına başvuru için öncelikle Ajans resmi internet sitesi üzerinden sisteme kayıt olunmalıdır.

Başvuru sahiplerinin doğrudan faaliyet desteği başvurularını, ilk olarak Ajansʼın resmi web sitesi (www.serka.org.tr) üzerinden Doğrudan Faaliyet Desteği Talep Formunu ve eklerini doldurarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin gerekli tüm belgeleri internet üzerinden bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. Dokümanların elektronik olarak hazırlanmasının ardından belgelerin çıktısı alınıp ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden önce Ajansa veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Adres : Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 Merkez / KARS

Telefon : 0474 212 52 00

Faks : 0474 212 52 04

İnternet sitesi : www.serka.org.tr

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız