2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
- A + A

Serhat Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü, taraf olduğu ve bölgeye yönelik geniş çaplı projeler, Avrupa Birliği projeleri ve 2015 yılı çalışma programı kapsamında belirtilen ve 2015 yılı içinde uygulanacak güdümlü proje desteğine yönelik olarak yapılacak fizibilite çalışmaları, hazırlık çalışmaları ve araştırmalar, 2015 DFD programı kapsamında öncelikli olarak desteklenecektir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen amaca yönelik olarak, DFD Programının öncelikleri, Bölge Planında ifade edilen amaç ve hedeflerle uyumlu olmak kaydı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  1. 2014-2023 Bölge Planında ifade edilen sektörlerde TRA2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önem arz edecek stratejik planların hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve araştırmaların desteklenmesi,
  2. TRA2 Bölgesinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından kritik önem arz eden fırsatlardan yararlanılmasına olanak tanıyan ve ayrıca yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayan faaliyet ve araştırmaların desteklenmesi,
  3. Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler,
  4. Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespitine, tanıtımına ve bölge ile ilgili büyük yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler,
  5. Turistik öneme sahip tarihi, doğal, kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması.
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız