- A + A
Haber Galerisi
TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SONUÇ DUYURUSU
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulan Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başlıklı mali destek programı için başvurular 15 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir.
07.08.2019 14:42:21

2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi için 50 adet proje Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak,  Ön inceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 67. Olağan Yönetim Kurulu toplantısında, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 15 adet projenin desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahibi işletmelere ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

                                                                                             Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                                                       Oktay GÜVEN

   Genel Sekreter V.