- A + A
Haber Galerisi
SERKA, kurum ve kuruluşlara 1,5 milyon teknik destek verecek
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) proje hazırlama, eğitim ve danışmanlık gibi konularda kurumsal kapasite eksikliği bulunan kurum ve kuruluşlara 1,5 milyon teknik destek verecek.
31.03.2022 15:34:19

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 1,5 milyon TL olan Teknik Destek Programı için teklif çağrısına çıktı. 2022 yılının sonuna kadar açık kalacak program, ikişer aylık dönemler halinde uygulanacak. Programın birinci dönem başvuruları 29 Nisan 2022 tarihine kadar online ve matbu olarak yapılabilecek. Dört ildeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite eksikliğini gidermek amacıyla açılan Teknik Destek Programı kapsamında, eğitim verme, proje ve program hazırlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ile uluslararası ilişkiler kurma konularında, Ajansa başvurusu yapılan ve değerlendirme sonucunda başarı bulunan projelere destek verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl ve İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar, vb), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler, vb) organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kâr amacı güden işletmeler bu programdan yararlanabilecek.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız