- A + A
Haber Galerisi
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - Anadoludakiler Başvuruları Alınmaya Başlamıştır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez uygulanacak olan program ilan edilmiş olup Programın yürütme süreci SOGEP Usul ve Esaslarına uygun olarak yapılacaktır.
28.06.2024 18:38:03

SOGEP-Anadoludakiler kapsamında aşağıdaki konulara yönelik projeler desteklenecektir:

 • Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin,

 • Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Saygılı Üretim Kriterlerinin Uygulanması

 • Gelenek Yaşatılırken Ticaret Hacmi Yaratılması

 • Kültür Mirası ile Teknolojinin Buluşması

 • Sosyal Girişimciliğin Yaygınlaştırılması

 • Kalkınma Odaklı Turizm Modellerinin Geliştirilmesi

Anadoludakiler’e ilişkin daha fazla bilgi almak isterseniz https://anadoludakiler.org/ bağlantısını kullanarak Anadoludakiler’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte projelerin SOGEP’in temel amacı ve aşağıda belirtilen önceliklerden en az birisi ile de uyumlu olması gerektiği unutulmamalıdır:

 • Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Öncelik 3: Sosyal İçerme

 • Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Program için son başvuru zamanı 19.07.2024 (Cuma) saat 23.59 olup başvuruların bilgi formu, faaliyet planı ve bütçesinin syb@serka.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ajansa sunulacak projeler SOGEP’in genel mantığı ve Anadoludakiler konseptinin kriterleri dikkate alınarak ivedilikle değerlendirilecek olup uygun olduğu değerlendirilen projeler arasından her bir il özelinde seçilecek azami 2 proje, 26.07.2024 (Cuma) tarihine kadar KAYS’a girilerek Bakanlık onayına sunulacaktır.

SOGEP kapsamında aşağıdaki kurum/kuruluşlar proje sunabilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 • Birlikler ve kooperatifler

 • Sivil toplum kuruluşları

 • Organize sanayi bölgeleri

 • Sanayi siteleri

 • Serbest bölge işleticileri

 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi

 • Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

 • Kâr amacı güden tüzel kişiler (yalnızca sosyal sorumluluk önceliği projeleri için)

Proje bütçesi asgari 1 milyon TL (bir milyon Türk Lirası) olmalıdır.

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10 (yüzde on) olarak belirlenmiştir.

Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50 (yüzde elli) olarak belirlenmiştir.

Proje uygulama süresi azami 18 ay olacaktır.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız