- A + A
Haber Galerisi
Ardahan’da arıcılık sektörü masaya yatırıldı
Ardahan’da arıcılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamak ve proje fikirlerini değerlendirme amacıyla kamu, özel sektör ve meslek örgütü temsilcileri bir araya geldi.
20.12.2019 08:52:45

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan Yatırım Destek Ofisi’nde yapılan toplantıya, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,  Ardahan Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Ardahan Ticaret İl Müdürlüğü, Ardahan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve arıcılık işletmelerinin temsilcileri katıldı. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve DAP Bölge İdaresi’nden uzmanların da katıldığı toplantılarda özellikle Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nün “Kafkas Arısı Mesleki Eğitim Merkezi” projesi ele alındı. Katılımcılar toplantıdan sonra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve DAP Bölge İdaresi Uzmanları ile Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret edilerek, proje uygulama alanı hakkında bilgi aldı.

ARDAHAN’DA 650 TON BAL ÜRETİLDİ

Ardahan’ın en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan arıcılık, özellikle “Ardahan Çiçek Balı” coğrafi işaretinin tescil edilmesi ile birlikte büyük bir ivme yakaladı.  “Ardahan Çiçek Balı” coğrafi işareti 2017 yılında Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği adına tescil edildi. Türkiye’deki tescilli dört coğrafi işaretli bal içerisinde olan Ardahan Çiçek Balı coğrafi işaretli ürün olarak paketlenen bal özelliğine sahip. İl genelinde 34’ü coğrafi işaret tesciline uygun olmak üzere toplam 750 işletme bulunuyor. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği verilerine göre 2019 yılında 650 ton balı üretildi. Ardahan kirlenmemiş doğası, zengin bitki örtüsü ve endemik bitki çeşitliliği ile arıcılık sektöründe yüksek potansiyel taşıyor. Yem bitkileri de dâhil olmak üzere çok sayıda nektar ve polen kaynağı bitkinin türünün bulunması ve bu bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin farklılığı yüksek ve kaliteli bal üretimi sunuyor.

Ardahan’ı arıcılıkta ve bal üretiminde ön plana çıkaran özellik ise, Kafkas Arısıdır.  Kafkas Arısı dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip dört arı ırkından biri olma özelliğini sahip. 7,2 mm’ye kadar çıkan dil uzunluğu ile derin tüplü(nektarı derinde olan) çiçeklerden daha çok yararlanır. Bu durum, Ardahan Çiçek Balının kendine has aromasının oluşmasına katkı sunmakta ve özgünlüğünü sağlamaktadır. Diğer taraftan Kafkas arsı çok fazla bitkiden bal toplayabildiği için daha hızlı bal yapabilmektedir. Kafkas Arı ırkını diğer arı ırklarından ayıran bir diğer özellik ise Kafkas Arılarının yüzde 10-12 oranında şekere sahip çiçek nektarlarından bal yapabilme özelliği. Ardahan,  Artvin ile birlikte Kafkas Arısı gen merkezi olup, Ardahan’da bulunan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü (KAGEM) genin korunması ve geliştirilmesi için Türkiye’de yetkili tek kurum olup faaliyetlerini sürdürüyor.