- A + A
Haber Galerisi
Kurumlar, iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirleri tartıştı
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Van’da düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bitkisel üretime etkisi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
01.07.2021 12:04:11

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce Van’da düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarıma etkisi ele alındı. Serhat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği iller olan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin yanı sıra Van, Hakkari ve Bitlis’i kapsayan 7 ilin durumunun tartışıldığı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, illerin tarım ve orman il müdürlükleri, ticaret odaları, ziraat odaları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, bölge illerinde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bitkisel üretimde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve bitkisel üretime yönelik yeni stratejilerin belirlenmesi konuları ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından Meteoroloji 14.Bölge Müdürü Atakan Çelebi ile DSİ Sulama ve Drenaj Tesisleri Şube Müdürü Aynur Fayrap tarafından birer sunum yapıldı. Sunumlarda,  iklim değişikliğinin son yıllarda bölge illerine etkisi ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel etkilerine vurgu yapıldı. Toplantıda iklim değişikliğinin bölge illeri için büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, bölge illerindeki bütün paydaşların ortak önlemler alması gerektiği ifade edildi. Toplantının ikinci oturumunda ise, bölge illerinin mevcut durumu, iklim değişikliğinin bitkisel üretime ve ürün desenine etkisi ve çiftçilerin yaşadığı sorunlar kurum temsilcileri tarafından dile getirildi. Oturumda, devlet desteğinin bu sürece sunacağı katkı ile bu desteklerin bölge ihtiyaçlarına uygun bir şekilde revize edilmesinin gerekliliği belirtilerek, özellikle sulama sistemlerinin çiftçilerin ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu dile getirildi. DSİ’ye bu konuda önemli görevler düştüğüne vurgu yapılırken, aşırı ve bilinçsiz sulamanın olumsuz etkileri, çiftçilerin iklim değişikliği konusunda eğitilmelerinin önemi ve bu süreçte alınabilecek tedbirler tartışıldı.