- A + A
Haber Galerisi
SERKA Fizibilite Desteği Programı Kapsamında 2 milyon TL destek verecek
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği Programı için teklif çağrısına çıktı.
17.03.2021 11:43:47

Serhat Kalkınma Ajansı; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek Fizibilite Desteği Programı için teklif çağrısına çıktı. Program yılsonuna kadar devam edecek. Başvurular online olarak 24 Aralık 2021  ve matbu olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Fizibilite Desteği Programı 2 milyon TL bütçeli olacak. Fizibilite Desteği Programının amacı; TRA2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

 Programa şu kuruluşlar başvuruda bulunabilir; kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.), yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.), kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri.

Detaylar için Tıklayınız ...