- A + A
Haber Galerisi
2020 Yılı Mali Destek Programları
07.07.2020 12:18:00

Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 kapsamında proje başvurularının sunulması için 7 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 2020 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06’nın amacı; Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmaktır. Programın toplam bütçesi 17.000.000 TL’dir.

Destek programı için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 28 Ağustos 2020, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise 4 Eylül 2020, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-06

Program Referans No

TRA2/20/KÖA06

Program Genel Amacı

Bölge kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısını ve kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkânlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı artırmak

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesine/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak ve/veya bu değerlere yönelik kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına dayanan fiziki ve teknik altyapı projeleri

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması için üretim, tanıtım ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesini ve kaynak verimliliğini sağlayan projeler

Programın Toplam Bütçesi

17.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarı / Oranı

              Asgari tutar: 200.000 TL Azami tutar: 2.000.000 TL

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %75

Azami Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • Üniversiteler
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
  • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri  (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.) 
  • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28/08/2020   , Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi:   04/09/2020   , Saat: 17:00

 

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız