2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Ön Başvuruları Başladı
- A + A

Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.

Program Öncelikleri:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Program için 2021 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL civarında olup proje bütçesinin asgari 1 milyon TL olması gerekmektedir.

Program kapsamında 8 Şubat 2021 tarihi saat 18.00’a kadar hazırlanan ön başvuru formları bskb@serka.gov.tr mail adresine gönderilmelidir. Serhat Kalkınma Ajansı’na mail ortamından sunmuş olduğunuz ön başvurular, program kapsamında fikirlerinizin alınması amacını taşımaktadır. Fikirleriniz, proje havuzu kapsamında değerlendirilecek olup Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulan kısa liste ile 2021 yılı SOGEP başvurularının hazırlanması aşamasında yeniden görüşülecek, hazırlanmasına destek olunan başvurular Değerlendirme Komitesince değerlendirilecektir. Daha sonraki süreçte Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 4’er adet proje seçilerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden nihai başvurular alınacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Projenizi hazırlarken ekte verilen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir. Aklınıza takılan her hususta ve proje kurgunuzu oluşturma noktasında yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 0 (474) 212 52 00 numarası üzerinden ajans personelleri ile iletişim kurabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.