- A + A
Haber Galerisi
2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI III. DÖNEM (TRA2-21-TD03) SONUÇ İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren III. Dönem başvuruları için yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucunda, TRA2 Bölgesi’nde uygulanmak üzere aşağıda listelenen toplam 13 adet başvuru destek almaya hak kazanmıştır.
12.07.2021 17:13:13

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 12 Temmuz 2021 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalaması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.            

                     Nesim KARAKURT

                       Genel Sekreter V.

    

Referans No

Başvurunun Adı

Başvuru Sahibi

TRA2/21/TD/0040

Teknik Destek Eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0042

Netcad Eğitim Programı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0044

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İlk Adımlar

Ardahan Üniversitesi

TRA2/21/TD/0047

Iğdır Üniversitesi'nde ISO9001 Eğitimi İle Kalite Yükseltiyoruz

Iğdır Üniversitesi

TRA2/21/TD/0048

Teknoloji İle Eğitim Kolaylaşıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

TRA2/21/TD/0050

Yönetici Yetiştirme Programı

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0051

Üyelerimizin E-Ticaret ve Algı Farkındalıkları Arttırılıyor

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/21/TD/0052

Ana Arılarda Uygulamalı Suni Tohumlama Eğitimi Projesi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0053

KAGEM Arı Sağlığı ve Ürünleri Laboratuvarı Bal Analiz Cihazlarının (HPLC, GC-MS) Validasyonu ve Eğitim Hizmeti Projesi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0054

Iğdır İli Ürün Haritası Araştırma Raporu Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0055

Online Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0056

Eğitimle Güçleniyoruz

Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

TRA2/21/TD/0059

AMOS ve SPSS Eğitimi

Kafkas Üniversitesi

 
Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız