- A + A
Haber Galerisi
2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI
2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvuruları, 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen 75. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüş ve desteklenecek proje listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
07.10.2020 14:18:46

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi aşağıda yer almaktadır:

REFERANS NUMARASI

BAŞVURU SAHİBİ

PROJE ADI

TRA2/20/FZD/0009

Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı

Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı İlköğretim ve Ortaöğretim Kolejlerinin Fizibilitesinin Hazırlanması

 

 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen belgeler ve KAYS’a yüklenmiş destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ve Ajans tarafından talep edilecek diğer belgelerin Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kuruluş ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin imzalanma tarihi ve diğer detaylar yararlanıcıya ayrıca bildirilecek olup sözleşme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli belgeler talep edilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahibinin ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.