- A + A
Haber Galerisi
2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SONUÇ DUYURUSU
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 başlıklı mali destek programı için başvurular 28 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
23.11.2020 13:46:03

2020 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-06 için 70 adet proje Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

Proje teklifi başvurularının teslim alınmasının hemen ardından projelerin idari ve uygunluk kontrolü yapılarak,  Ön inceleme aşamasından geçen proje tekliflerinin teknik ve mali açılardan değerlendirilmesi, alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, alanlarında uzmanlık ve deneyime sahip üyelerden, kurumlarının muvafakiyeti ile Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekreterlik Makamınca desteklenmesi önerilen proje tekliflerinin bütçeleri revize edilmiştir. Değerlendirme Komitesinin çalışmaları sonucunda oluşan başarılı proje listeleri ve revize bütçeleri Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 76. Olağan Yönetim Kurulu toplantısında, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 24 adet projenin desteklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

Mali destek programına başvuruda bulunan tüm başvuru sahiplerine ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız.

                                                                           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                  Dr. İbrahim TAŞDEMİR

   Genel Sekreter