- A + A
Haber Galerisi
2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI
2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvuruları, 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen 85. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüş ve desteklenecek proje listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
12.08.2022 10:52:27

 

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi aşağıda yer almaktadır:

Referans Numarası

Başvuru Sahibi

Proje Adı

TRA2/22/FZD/0004

Ardahan Belediyesi

Kura Nehri Islah Çalışması Fizibilite Raporu

 

Başarılı bulunan faaliyet başvuru sahiplerinin resmi yollardan yapılacak tebligatı beklemeksizin 30.08.2022 günü, saat 17:00’a kadar Ajans tarafından e-posta yoluyla talep edilecek sözleşme ön hazırlık süreci belgelerini KAYS’a yüklemeleri ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, Ajans tarafından talep edilen belgelerin sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız