- A + A
Haber Galerisi
2024 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI ÖN BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları eliyle yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı TRA2 Bölgesi illeri için sunulacak projelerin ön başvuruları 10.01.2024 tarihi itibariyle alınmaya başlamıştır.
10.01.2024 15:28:03

 

Program Künyesi

Programın Adı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın Amacı

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın Öncelikleri

 • Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Öncelik-3: Sosyal İçerme
 • Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sanayi siteleri,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.

Asgari Proje Bütçesi

1.000.000,00 TL

Azami Destek Oranı

 • Özel Sektör için; %50
 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için;  %90

Son Başvuru Tarihi

31.01.2024 saat 18:00

Program kapsamında sunulması planlanan projelerin ön başvuru formlarının aşağıda yer alan formata uygun bir şekilde doldurularak kadar 31.01.2024 tarihi saat 18:00’a kadar syb@serka.gov.tr mail adresine gönderilmelidir.

Projenizi hazırlarken aşağıda verilen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir.( 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları henüz açıklanmadığı için 2023 Yılı Usul Esasları dikkate alınacaktır.)

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız