- A + A
Haber Galerisi
Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi
17.12.2020 11:50:20

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları yürütülmektedir. Proje kapsamında, gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulması planlanmaktadır. http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ’ler proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır.”