- A + A
Haber Galerisi
PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ADRESİNDE DÜZELTME
03.11.2020 13:37:09

TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) faaliyet göstermekte olan Serhat Kalkınma Ajansınca, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20/10/2020 tarihli 31280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 3 Uzman, 1 Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirmek üzere, 12.10.2020 tarihinde çıkmış olduğu ilanda sinavbasvuru.sanayi.gov.tr şeklinde belirtilen başvuru adresi, ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr şeklinde güncellenmiştir. Başvuruların, güncel ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr linki üzerinden yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.