- A + A
Haber Galerisi
2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI I. DÖNEM (TRA2-20-TD01) SONUÇ İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 21 Şubat 2020 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı’nın 28 Şubat 2020 tarihinde sona eren 1. dönem başvuruları için yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucunda, TRA2 Bölgesi’nde uygulanmak üzere aşağıda listelenen toplam 18 adet başvuru destek almaya hak kazanmıştır.
13.03.2020 09:31:05

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 13 Mart 2020 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere; KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleri ile diğer destekleyici belgelerin çıktısı alınarak her sayfa paraflı, son sayfalar ise imzalı ve kapalı zarf içerisinde olacak şekilde matbu halde 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret ile Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl nüsha kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.              

                Oktay GÜVEN

               Genel Sekreter V.

 

 

Referans No

 

Proje Adı

 

Başvuru Sahibi Adı

TRA2/20/TD/0001

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Personellerinin Çağrı Esnasında Stres Yönetimi ve Güzel Konuşması Eğitimi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0002

Afet ve Acil Durumlara Müdahalelerine Yönelik Temel İngilizce Bilgisi Edinilmesi, Pekiştirilmesi ve Uygulanması Eğitimi

İl, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0003

Iğdır Esnafı Ticarette Gelişiyor, Bölgemiz Kalkınıyor

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0005

Hikaye ve Masal Anlatıcılığı Eğitimi Projesi

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0006

Atso Elektronik Belge Yönetim Sistemi Geçiyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/20/TD/0007

Kalite Yönetimi Sistemleri Egitimi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

TRA2/20/TD/0009

Akademide  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Öğretimi

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü

TRA2/20/TD/0010

Kağızman Kendi Projesini Yazıyor

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0011

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşayan Bireylerle Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0013

Kars'ta Her Çocuk Özeldir!

Kafkas Üniversitesi

TRA2/20/TD/0014

" Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı İlköğretim ve Ortaöğretim Kolejleri Projelerinin Hazırlanması"

Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı

TRA2/20/TD/0015

" Autocad Uygulama Eğitimi "

Ardahan Üniversitesi

TRA2/20/TD/0019

Psikoterapi ve Eğitimlerde Sembollerin, Metaforların, Rüyaların,Oyuncakların ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi

Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0021

Güvenli İnternet Kullanımı ve Veri Güvenliği Eğitimi

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi

TRA2/20/TD/0022

Ölçme ve Değerlendirme Yeni Yaklaşımlar Eğitimi

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0023

Spss ve Amos Eğitimi

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

TRA2/20/TD/0024

ERASMUS+ PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Hamur Kaymakamlığı

TRA2/20/TD/0025

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Eğitimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi