- A + A
Haber Galerisi
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-05 (TRA2/19/KÖA05) 2019 Yılı Teklif Çağrısına İlişkin Önemli Duyuru
Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-05 kapsamında proje başvurularının sunulması için 26 Ağustos 2019 tarihi itibari ile 2019 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.
26.08.2019 11:50:58

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-05’in amacı; Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, mesleki ve teknik becerilerinin geliştirilmesi ile bölge kış, doğa, kültür turizmi ve yöresel ürün üretim altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 11.500.000 TL’dir.

Destek programı için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 11 Ekim 2019, saat 23:59, başvurunun e-imza ile imzalanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi için son tarih ise 18 Ekim 2019, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın Adı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-05

Program Referans No

TRA2/19/KÖA05

Program Genel Amacı

Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, mesleki ve teknik becerilerinin geliştirilmesi ile bölge kış, doğa, kültür turizmi ve yöresel ürün üretim altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması için üretim, tanıtım ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 4: Mesleki ve teknik eğitim altyapısı ile mesleki eğitimde görev alan insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler

Programın Toplam Bütçesi

11.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarı / Oranı

              Asgari tutar: 100.000 TL Azami tutar: 1.500.000 TL

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %75

Azami Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • Üniversiteler
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
  • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri  (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.) 
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11/10/2019   , Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi:   18/10/2019   , Saat: 17:00

Bilgilendirme Toplantısı

             Bilgilendirme Toplantı takvimi için tıklayınız.

Proje Yazma Eğitimleri Takvimi

             Proje Yazma Eğitimler takvimi için tıklayınız.

 

 

 

 

Bu kuruluşun Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma, Ticari Elektronik İleti İzni, Kişisel Veri Saklama ve İmha ve KVKK Hak Bildirgesi metinleri hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız